Kurs B+E – przewóz osób i rzeczy Bolesławiec

  • kandydat na kierowcę w zakresie prawa jazdy kat. B+E może przystąpić do kursu prawa jazdy w wieku 18 lat i musi posiadać prawo jazdy kat. B,
  • prawo jazdy kat. B+E pozwala ciągnąć przyczepy, których dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie przekracza 3,5 tony,
  • kurs obejmuje 15 godzin szkolenia praktycznego i praktyczny egzamin wewnętrzny,
  • szkolenie odbywa się na pojeździe VW Transporter plus przyczepa,
  • według obowiązujących przepisów, osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu państwowego po kursie prawa jazdy kat. B+E, otrzymują dodatkowe uprawnienia na prawo jazd kat. T, (stan prawny na dzień 31 maja 2018 r.),
  • egzamin państwowy po kursie prawa jazdy kat. B+E to tylko egzamin praktyczny.

Uwaga!  
Organizujemy badania lekarskie na miejscu dla naszych kursantów.