PKZ

Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym od 6 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie dodatkowy dokument – Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ).

Czym jest profil kierowcy zawodowego?

Profil kierowcy zawodowego – jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji, zawierający dane identyfikacyjne i opisujące osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95. Profil zawiera informację o wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz uzyskanych świadectwach kwalifikacji zawodowej i karcie kwalifikacji kierowcy. Dokument ten jest utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

PKZ od 6 kwietnia 2022 roku jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy/osób oraz przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym. Profil wydaje, analogicznie jak w przypadku osób ubiegających się o uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami (profil kandydata na kierowcę tzw. PKK), starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Pobranie z wydziału komunikacji profilu kierowcy zawodowego jest bezpłatne.

Profil kierowcy zawodowego wykazuje, czy dotyczy:

 • prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
  – C1, C1+E, C i C+E czy
  – D1, D1+E, D i D+E,
 • kwalifikacji wstępnej,
 • kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
 • szkolenia okresowego.

Jak uzyskać profil kierowcy zawodowego (PKZ)? 

 • Wykonaj badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
  Badania psychotechniczne do zawodu kierowcy można wykonać przy ul. Łokietka 3A w Bolesławcu – umów wizytę tel. 792 334 660.
  Badania lekarskie przy ul. Obrońców Westerplatte 31 w Bolesławcu (pon. – pt. godz. 8:00 – 9:00 i po godz. 16:00) – tel. 607 343 076.
 • Zgłoś się do właściwego terytorialnie (pod względem zameldowania) Wydziału Komunikacji.
 • Podaj nr PKZ w ośrodku szkolenia i rozpocznij szkolenie.

Co należy wziąć ze sobą do Wydziału Komunikacji, aby uzyskać PKZ?

 • Badania lekarskie i psychologiczne (można zrobić w naszym ośrodku)
 • Kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu)
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
 • Prawo jazdy