Zapisy

Kursy prawa jazdy organizujemy co dwa tygodnie, a informacje o ich terminach zamieszczane są na naszej stronie głównej, Facebook’u oraz na telebimie zamieszczonym nad drzwiami biura. Zapisy na kurs odbywają się:

 1. Osobiście: ul. W. Łokietka 9, 59-700 Bolesławiec.
 2. Telefonicznie: (75)735 15 50, 783 830 083.
 3. E-mailowo: autoszkolaosk@gmail.com

Według ustawy o kierujących pojazdami, osoba ubiegająca się o prawo jazdy przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy składa właściwemu organowi (Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji) następujące dokumenty:

 1. Wniosek (wypełniony w pkt. A, C, F, G).
 2. Fotografia – aktualna, wyraźna i kolorowa o wymiarach 3,5*4,5 cm, ukazująca głowę na wprost.
 3. Orzeczenie lekarskie – lekarza uprawnionego do badania kierowców.
 4. Orzeczenie psychologiczne (dotyczy kat. C, CE, D, DE).
 5. Dowód osobisty/paszport (celem weryfikacji danych osobowych).
 6. Pisemna zgoda rodziców na uzyskanie prawa jazdy (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat).
 7. Kserokopia prawa jazdy (dotyczy osób, które ubiegają się o dodatkową kategorię
  prawa jazdy).

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć bezpośrednio do Wydziału Komunikacji przy Starostwie Powiatowym właściwym pod względem miejsca zameldowania. W przypadku starostwa bolesławieckiego:

ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, wejście C, pokój 9.

Lista kursów