Cennik

Kategoria Opis Cena kursu Koszt egzaminu

państwowego

Teoria + praktyka

Kursy prawa jazdy       
AM motorower 1200 50 zł       200 zł
A1 motocykl 2300 50 zł       200 zł
A2 motocykl 2500 50 zł       200 zł
A2 po kat. A1 motocykl 1400 —–          200 zł
A motocykl 2800 50 zł        200 zł
A po kat. A1 (20h) motocykl 2300 ——         200 zł
A po kat. A2 (10h) motocykl 1500 ——         200 zł
B samochód osobowy z manualną skrzynia biegów 3300 zł kurs w trybie zwykłym

4000 zł kurs ekspresowy (30 dni)

4500 zł kurs błyskawiczny (14 dni)

50 zł       200 zł
B (automat) samochód osobowy z automatyczną skrzynią biegów 3400 50 zł         200 zł
B1 pojazd samochodowy inny czterokołowy lekki 3100 50 zł         200 zł
B po kat. B1 samochód osobowy,
przejście z kat. B1
2100 —-            200 zł
B+E przyczepy 1800 —-            250 zł
C, C (automat)* samochód ciężarowy 3800 50 zł         250 zł
C+E* przyczepa 3600 —-            250 zł
C, C+E (równoległy)* samochód ciężarowy + przyczepa 6000 50 zł          250 zł
—               250 zł
DzB autobus
(osoba posiada kat. B)
6100 50 zł          250 zł
DzC autobus
(osoba posiada kat. C)
4800 50 zł          250 zł
 komplet:

C, C+E, KWP C

samochód ciężarowyprzyczepa

kwalifikacja wstępna przyspieszona C

10 100 100 zł          500 zł
Świadectwa kwalifikacji zawodowej
szkolenie okresowe (35h) 900 —–
kwalifikacja wstępna (280h)* 4200
(cena do ustalenia)
50 zł
kwalifikacja wstępna przyspieszona C (140h)* 2700 50 zł
kwalifikacja wstępna przyspieszona D (140h)* 2900 50 zł
kwalifikacja wstępna uzupełniająca (70h)* 1400 50 zł
kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35h)* 1200 zł 50 zł
Kursy przewozu towarów niebezpiecznych ADR
podstawowy 550 —–
specjalistyczny – cysterny 400 —–
specjalistyczny – materiały wybuchowe (kl. 1) 500 —–
specjalistyczny – materiały promieniotwórcze (kl. 7) 500 —–
Inne kursy/szkolenia
warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów
(cena jest zależna od wielkości grupy)
200 zł —–

* W przypadku, kiedy osoba realizuje komplet szkoleń, tj. kurs prawa jazdy kat. C, C+E i kwalifikację zawodową, lub kurs prawa jazdy kat. D i kwalifikację zawodową, cena poszczególnych szkoleń ustalana jest indywidualnie.