Warsztaty instruktorów

W 2013 r. weszła nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która zobowiązuje wszystkich instruktorów nauki jazdy do odbycia warsztatów doskonalenia zawodowego.

Każdy instruktor nauki jazdy zobowiązany jest do przedstawienia organowi reprezentującego Starostę (Wydział Komunikacji) dokumentu zaświadczającego odbycie takiego warsztatu do dnia 7 stycznia każdego roku. Niedostarczenie dokumentu skutkuje skreśleniem z ewidencji instruktorów.

My, jako Ośrodek Szkolenia Kierowców ze statusem Super OSK, realizujemy warsztaty instruktorskie w okresie od września od grudnia każdego roku. Terminy szkoleń ogłaszane są na naszej stronie internetowej i na naszym Facebook’u. Dokładamy wszelkich starań, aby doskonalenie zawodowe instruktorów było prowadzone w sposób profesjonalny i interesujący. Warsztaty instruktorskie, będące szczególnym elementem edukacyjnym, stają się okazją do wymiany poglądów i doświadczenia związanego z pracą w zawodzie instruktora nauki jazdy.

 

Uwaga!

Organizujemy badania lekarskie na miejscu dla naszych kursantów.