Świadectwa kwalifikacji zawodowych

Kurs kwalifikacji wstępnej dotyczy kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii C lub D i nie uzyskali odpowiedniego wieku, jednak chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej, aby mogli wcześniej przystąpić do kursu prawa jazdy, w tym:

 • przed ukończeniem 21. roku życia w przypadku prawa jazdy kat. C, C+E,
 • przed ukończeniem 23. roku życia w przypadku prawa jazdy kategorii D,D+E.

Kurs kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin szkolenia, w tym:

 • 195 godzin części podstawowej, wspólnej dla kat. C i kat. D,
 • 85 godzin części specjalistycznej, odrębnej dla kat. C i kat. D,
 • jednym z elementów kursu jest szkolenie z jazdy w warunkach specjalnych (4 godziny) lub jazda na symulatorze (2 godziny).

Kurs kwalifikacji wstępnej odbywa się w formie wykładów lub w formie e-learningu. Osoby uczestniczące w kursie otrzymują materiały edukacyjne, w tym dostęp do testów egzaminacyjnych.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego. Testy egzaminacyjne przygotowywane są w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim.

Realizacja kursu wiąże się z potrzebą przeprowadzenia badań lekarskich, tj. badań psychotechnicznych i badań lekarza medycyny pracy, na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz uzyskanie dokumentu PKZ.

Prawo jazdy zawodowe  

Kwalifikacja wstępna przyspieszona 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy kandydatów na kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r. lub prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. albo są w trakcie realizacji kursu prawa jazdy kat. C lub prawa jazdy kat. D.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin szkolenia, w tym:

 • 97 godzin części podstawowej, wspólnej dla kat. C i kat. D,
 • 33 godzin części specjalistycznej, odrębnej dla kat. C i kat. D,
 • jednym z elementów kursu jest szkolenie z jazdy w warunkach specjalnych (2 godziny) lub jazda na symulatorze (1 godzina).

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej odbywa się w formie wykładów lub w formie e-learningu. Osoby uczestniczące w kursie otrzymują materiały edukacyjne, w tym dostęp do testów egzaminacyjnych.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego. Testy egzaminacyjne przygotowywane są w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim.

Realizacja kursu wiąże się z potrzebą przeprowadzenia badań lekarskich, tj. badań psychotechnicznych i badań lekarza medycyny pracy, na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz uzyskanie dokumentu PKZ.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

 Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. D i nie ukończyły 23 lat,
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. D, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. C i nie ukończyły 21 lat.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin szkolenia w zakresie części specjalistycznej, czyli zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Oznacza to, że zakres tematyczny kursu ograniczony jest jedynie do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej odbywa się w formie wykładów lub w formie e-learningu. Osoby uczestniczące w kursie otrzymują materiały edukacyjne, w tym dostęp do testów egzaminacyjnych.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniajacej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego. Testy egzaminacyjne przygotowywane są w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim.

Realizacja kursu wiąże się z potrzebą przeprowadzenia badań lekarskich, tj. badań psychotechnicznych i badań lekarza medycyny pracy, na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz uzyskanie dokumentu PKZ.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona 

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. D i ukończyły 23 lata,
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. D, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. C i ukończyły 21 lat.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin szkolenia w zakresie części specjalistycznej, czyli zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Oznacza to, że zakres tematyczny kursu ograniczony jest jedynie do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób.

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej odbywa się w formie wykładów lub w formie e-learningu. Osoby uczestniczące w kursie otrzymują materiały edukacyjne, w tym dostęp do testów egzaminacyjnych.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniajacej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego. Testy egzaminacyjne przygotowywane są w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim.

Realizacja kursu wiąże się z potrzebą przeprowadzenia badań lekarskich, tj. badań psychotechnicznych i badań lekarza medycyny pracy, na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz uzyskanie dokumentu PKZ.

 

Uwaga!  

Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne na miejscu dla naszych kursantów.