Kurs prawa jazdy ADR – przewóz towarów niebezpiecznych

Prowadzimy szkolenia dla kierowców zajmujących się, lub będących się zajmować, przewozem towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Realizujemy kursy początkowe jak i doszkalające w zakresie:

  • kurs ADR podstawowy,
  • kurs ADR specjalistyczny cysterny,
  • kurs ADR specjalistyczny kl. 1 (materiały wybuchowe),
  • kurs ADR specjalistyczny kl. 7 (materiały promieniotwórcze).

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR w ruchu krajowym i międzynarodowym. O zaświadczenie ADR mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 21 lat.

Posiadanie uprawnień ADR kursu podstawowego daje możliwość odbycia szkolenia specjalistycznego na przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach, przewóz materiałów wybuchowych i przewóz materiałów promieniotwórczych.

Kurs ADR kończy się egzaminem państwowym organizowanym w naszym Ośrodku przy ul. Łokietka 9 w Bolesławcu. Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych, a także umów międzynarodowych, dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Uprawnienia ADR, po zdanym egzaminie, wydawane są przez Urząd Marszałkowski w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu. Zaświadczenie ADR wydawane jest na okres 5 lat.

 

Uwaga!

Organizujemy badania lekarskie na miejscu dla naszych kursantów.