Kurs kat. C – kurs na ciężarówkę

 • kurs można rozpocząć już 3 miesiące przed ukończeniem 21. roku życia i należy posiadać prawo jazdy kat. B,
 • do kursu może przystąpić również osoba, która posiada prawo jazdy kat. B i ma skończone 18 lat, jednak pod warunkiem przystąpienia do kursu kwalifikacji wstępnej,
 • prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • szkolenie obejmuje 50 godzin, czyli 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych,
 • w cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
 • osoba szkolona otrzymuje materiały dydaktyczne, czyli podręcznik do nauki i płytę CD z aktualną bazą testów egzaminacyjnych,
 • zajęcia teoretyczne odbywają się w ciągu niecałych dwóch tygodni od godz. 15.30-19.00, w zależności od wybranego terminu rozpoczęcia kursu godziny zajęć teoretycznych mogą ulec zmianie,
 • zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach zgodnych z wymogami egzaminacyjnymi i pod opieką doświadczonych instruktorów,
 • szkolenie praktyczne odbywa się na placu manewrowym znajdującym się przy WORD Bolesławiec i na terenie gminy Bolesławiec,
 • szkolenie odbywa się na pojeździe MAN TGL 10.240, MAN TGL 12.250.

Kurs równoległy kat. C, CE.

 • kurs można rozpocząć już 3 miesiące przed ukończeniem 21. roku życia, a kandydat musi posiadać prawo jazdy kat. B,
 • kurs kat. C obejmuje 40 godzin, czyli 20 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych, natomiast kurs kat. C+E obejmuje 25 godzin szkolenia praktycznego,
 • osoba po zakończonym kursie prawa jazdy kat. C od razu przystępuje do kursu prawa jazdy kat C+E, a po zakończeniu całego cyklu szkolenia przystępuje do egzaminów wewnętrznych,
 • w cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
 • osoba szkolona otrzymuje materiały dydaktyczne, czyli podręcznik do nauki i płytę CD z aktualną bazą testów egzaminacyjnych,
 • zajęcia teoretyczne odbywają się w ciągu niecałych dwóch tygodni od godz. 15.30-19.00, w zależności od wybranego terminu rozpoczęcia kursu godziny zajęć teoretycznych mogą ulec zmianie,
 • zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach zgodnych z wymogami egzaminacyjnymi i pod opieką doświadczonych instruktorów,
 • szkolenie praktyczne odbywa się na placu manewrowym znajdującym się przy WORD Bolesławiec i na terenie gminy Bolesławiec,
 • szkolenie odbywa się na pojeździe MAN TGL 10.240, MAN TGL 12.250, przyczepą typu tandem.

Uwaga!

Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne na miejscu dla naszych kursantów.