O firmie Oferta Cennik Zapisy Galeria Pomoc Kontakt Polski
Nasza oferta

Aktualności
 • Najbliższe kursy rozpoczynają się™
  21 maj, 4 czerwiec, 18 czerwiec
  » czytaj więcej

Kontakt
tel.
kom.
e-mail:
75 735 15 50
601 706 999
autoszkolars@interia.pl
Filia Ośrodka Szkolenia Kierowców
"Auto-Szkoła" w Zgorzelcu

ul. Łużycka 43
59-900 Zgorzelec
(koło hurtowni Instal (Pomorski))
tel. 783 83 00 83 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  » czytaj więcej
  KWALIFIKACJA WSTĘPNA  » czytaj więcej
  SZKOLENIE OKRESOWE (PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB)  » czytaj więcej
 • WARSZTATY INSTRUKTORÓW
 • Kursy ADR
  - podstawowy
  - specjalistyczny (cysterny)
  - specjalistyczny (materiały wybuchowe kl.1)
  - specjalistyczny (materiały promieniotwórcze kl.7)
  - doradca ADR

OFERTA FILIA ZGORZELEC:

 • - szkolenie okresowe (przewóz rzeczy i osób)
  - kursy ADR podstawowy
  - kursy ADR cysterny
  - kursy ADR kl. 1 (materiały wybuchowe)
  - kursy ADR kl. 7 (materiały promieniotwórcze)
  - kwalifikacja wstępna
  - kwalifikacja wstępna przyspieszona
  - kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca
  - wózki widłowe
Obecnie oferujemy Państwu kursy na wszystkie kategorie prawa jazdy (opisane poniżej). Dodatkowo umożliwiamy kursantom skorzystanie z placu manewrowego poza godzinami programowego czasu szkolenia. Każdy kursant otrzymuje nieodpłatnie zestaw pytań egzaminacyjnych obowiązujący w ośrodkach egzaminowania i ma możliwość wypożyczenia bazy pytań w formie eletronicznej. W naszym ośrodku znajdują sie komputery z zestawem na jakim zdaje się egzamin teoretyczny można, więc zapoznać się z nim przed egzaminem.

Opis kategorii prawa jazdy na jakie prowadzimy szkolenia:

kategoria_A
Kategoria AM - motorower dwukołowy lub czterokołowiec lekki.
Kategoria A1 - motocykl o poj. skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i nieprzekraczającej mocy 11 KW.
Kategoria A2 - motocykl o poj. skokowej silnika co najmniej 400 cm3 i mocy nie przekraczającej 35 KW lub motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 KW.
Kat. A - motocykl o poj. skokowej silnika co najmniej 600 cm3 i mocy co najmniej 40 KW.
kategoria_B
Kategoria B1 - pojazd czterokołowy o masie własnej przekraczającej 350 kg i osiągający prędkoœć co najmniej 60 km/h
Kategoria B - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t (z wyjątkiem autobusu i motocyklu)
kategoria_C
Kategoria C - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.
kategoria_D
Kategoria D - autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.
kategoria_E
Kategoria B+E, C+E, D+E - uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
kategoria_T
Kategoria T - ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami) lub pojazd wolnobieżny.